Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка (англ. Trademark) — позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Торгову марку відносять до найбільш поширених об’єктів інтелектуальної власності. Динаміка реєстрації торгових марок у світі постійно зростає. Щороку реєструється більше 1 млн. торгових знаків. На 2017 рік цей показник становить більше 35 мільйонів.

Реєстрація торгової марки є актуальною не лише для компаній, які працюють у сфері виробництва, але і для торгових компаній, рекламних агентств, компаній, які активно інвестують у інтернет торгівлю (зокрема інтернет магазини та онлайн сервіси) а також компаній, які працюють у сфері послуг.

Вигоди, що отримує Ваш бізнес від реєстрації торгової марки:

 • Чітка ідентифікація Вашої компанії та її продукції серед конкурентів;
 • Гарантія репутації Вашої компанії для інвесторів, постачальників;
 • Визнання якості Вашого товару (послуги) і бізнесу;
 • Захист ексклюзивності використання складових Вашої торгової марки (назви, логотипу, слогану);
 • Юридичний захист використання торгової марки і вагомість аргументів у випадку судових претензій;
 • Охорона Ваших товарів і послуг від незаконної імітації та контрафакту (в тому числі шляхом внесення даних до митного реєстру);
 • Збільшення вартості бренду завдяки пізнаваності Вашої торгової марки, позитивним відгукам клієнтів;
 • Можливість продажу або передачі частини прав на використання торговельної марки за матеріальну винагороду;
 • Можливість реєстрації сайту компанії (сервісу) у доменній зоні порядку «.ua»

Регулювання порядку реєстрації інтелектуальної власності на торгову марку відбувається згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Свідоцтво про реєстрацію знаку для товарів та послуг діє протягом 10 років від дати подання заявки.  Термін дії свідоцтва можна продовжити на кожні наступні 10 років.

За звичайною процедурою термін реєстрації торгової марки становить приблизно 12-16 місяців з моменту подачі заявки. При  сплаті додаткового збору існує можливість прискореної реєстрації. При цьому термін реєстрації торгової марки (у залежності від Вашої потреби і суми сплаченого збору) може становити 4- 6 місяців або 8-9 місяців. Як правило необхідність прискореної реєстрації виникає при потребі міжнародної реєстрації торгової марки або реєстрації доменного імені у зоні порядку «.ua».

Та для початку Вам необхідно визначитися, що саме (яке позначення) ви будете захищати (реєструвати), для якого переліку товарів (послуг) необхідно отримати захист, реєстрація буде здійснюватися тільки в Україні чи є необхідність реєстрації в інших країнах. Та найважливішим питанням, на яке ви повинні відповісти ,яку ціль Ви переслідуєте реєструючи торгову марку.

Роздумуючи над цими питаннями, візьміть до  уваги, що зареєструвати можна будь-яке позначення  або будь-яку  комбінацію  позначень.  Такими позначеннями можуть бути,  зокрема, слова,  у тому числі власні імена,  літери,  цифри,  зображувальні елементи,  кольори  та  комбінації  кольорів,  а  також  будь-яка комбінація  таких  позначень.

Найпопулярнішими серед заявників є наступні види торгових марок:

 • словесні (складаються з слів, літер, цифр),
 • комбіновані (складаються з поєднання графічних елементів та слів, літер, цифр),
 • зображувальні (складаються з графічних елементів або інших зображень).

Торгові марки можуть реєструватися чорно-білими або кольоровими.

Також, можна зареєструвати об’ємні торгові марки.

Для того щоб не отримати відмову в реєстрації торгової марки при виборі позначення слід пам’ятати, що Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено певні обмеження: наприклад, згідно  з  цим  Законом не можуть одержати правову охорону  позначення, які зображують або імітують  державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав.

Не можуть  одержати  правову  охорону також позначення, які:

 • звичайно не  мають розрізняльної здатності та не набули такої  внаслідок їх використання;
 • складаються лише  з  позначень,  що  є  загальновживаними  як позначення товарів і послуг певного виду;
 • складаються лише  з  позначень  чи даних,  що є описовими при використанні щодо зазначених у  заявці  товарів  і  послуг  або  у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості,  призначення,  цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
 • є оманливими  або  такими,  що  можуть  ввести  в  оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

І це ще не повний перелік.

А найпоширенішою причиною для відмови в реєстрації торгової марки є наявність зареєстрованих або поданих раніше на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи торгових марок тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати з Вашою торговою маркою, причому не тільки для тих же, але і для споріднених з ними товарів і послуг.

Для того, щоб Вам не відмовили в реєстрації торгової марки з вищевказаної підстави рекомендуємо здійснити попередній пошук на схожість і тотожність із зареєстрованими та / або поданими на реєстрацію торговими марками.

Вам може здатися, що проведення такого пошуку - це додаткова витрата грошей.

Та насправді, проведення пошуку дуже часто навпаки економить гроші і час. Основою для такого твердження є те, що відмову в реєстрації торгової марки на підставі наявності тотожних або схожих настільки торгових марок, що їх можна сплутати між собою, заявник отримує на останньому етапі реєстрації тобто приблизно через 11-13 місяців з моменту подачі заявки.

Тож які етапи реєстрації торгової марки?

1. Щоб отримати свідоцтво про реєстрацію знаку для товарів та послуг (торгову марку), потрібно звернутися з заявою відповідної форми  у ДП «УІІВ» (далі –  Установи).  За   подання   заявки   сплачується  збір,  розмір  якого встановлюється  з  урахуванням  кількості   класів   Міжнародного класифікатора товарів та послуг,   якими охоплюються  зазначені  в  заявці  товари і послуги.

Датою  подання   заявки   є   дата   одержання   Установою матеріалів заявки.

2. Протягом 1 - 2 місяці після подачі заявки та сплати збору Установа здійснює перший етап формальної експертизи. За його наслідками Ви отримуєте  повідомлення про встановлення дати подання заявки.

Ваші права на торговельну марку (товарний знак) починають діяти безпосередньо з цієї дати. Згідно з усталеною світовою практикою такий документ дає заявникові право маркувати заявлене позначення міжнародним маркуванням «ТМ». Маркування ТМ означає, що дана торгова марка (товарний знак) знаходиться на розгляді державної експертизи і попереджає конкурентів і споживачів про часткову захищеність торгової марки (товарного знаку ) законодавством України.

3. Наступний етап формальної експертизи теж триває приблизно 1-3 місяці і якщо Ваша заявка відповідає формальним вимогам, визначеним чинним законодавством, Ви отримуєте Висновок формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг про її відповідність вимогам статті 7 Закону України «Закону України про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Після цього Ваша заявка переходить до найскладнішого етапу - кваліфікаційної експертизи.

4. Приблизно через 12-14 місяців після подачі заявки Ви отримуєте Висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, в якому зазначено:

- рішення щодо можливості реєстрації Вашої торгової марки стосовно всіх товарів і послуг, для яких заявлено знак;

- рішення щодо можливої відмови в реєстрації Вашої торгової марки стосовно частини товарів і послуг, для яких заявлено знак;

- рішення щодо можливої відмови в реєстрації Вашої торгової марки стосовно всіх товарів і послуг, для яких заявлено знак .

5. У випадку, якщо Ви отримали відмову в реєстрації Вашої торговельної марки, рекомендуємо Вам негайно звертатися до професійних фахівців в області інтелектуальної власності для підготовки мотивованої відповіді на користь реєстрації Вашої торгової марки. У багатьох випадках, якщо відповідь готує кваліфікований спеціаліст, Установа приймає її до уваги і виносить рішення про реєстрацію торгової марки.

6. Тепер Ви виходите на фінішну пряму: протягом 1-2 місяців після сплати збору за публікацію  відомостей про реєстрацію Вашої торгової марки та державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг  здійснюється процедура внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг інформації про вашу зареєстровану торгову марку і публікація відомостей в офіційному бюлетені України "Промислова власність" та надсилається Вам Свідоцтво на знак для товарів і послуг.

7. Після отримання охоронного свідоцтва на знак для товарів і послуг, його власник має право проставляти поряд із зареєстрованою торговою маркою (товарним знаком) міжнародне маркування «R» , яке вказує на те, що дана торгова марка (товарний знак) зареєстрована на території України і охороняється чинним законодавством.

Ось так коротко не вдаючись у подробиці ми розповіли вам як захистити своє право на торгову марку в Україні. Якщо Ви розумієте важливість захисту своєї торгової марки - звертайтесь.

Наш експерт Юрій Балич допоможе з питанням реєстрації та захисту (в тому числі і судового) торгової марки як в Україні так і за її межами в стислі терміни за помірну оплату.

Крім того, будемо раді допомогти і з реєстрацією та захистом і інших об’єктів інтелектуальної власності, таких як:

 • промислові зразки (промисловий дизайн виробів);
 • корисні моделі (конструкції, пристрої; технології; речовини);
 • винаходи (конструкції, пристрої; технології; речовини);
 • об’єкти авторського права (комп’ютерні програми; бази даних; літературні, музичні твори; технічні умови; креслення; ескізи; архітектурні твори, тощо).

Поділися з друзями:

>